Sorli Discau | Dóna'ns la teva opinió | Mapa Web | Contacte | Cat | Es
Qüestionari Sol.licitud
Informació personal
Nom*   1r. cognom*   2n. cognom:  
NIF:  Data naixement*      Sexe:   
Tipus de carrer:   Adreça* :     
Núm*    Esc:       Pis:      Porta:      Bloc:  
Població*   CP*    Província*  
Telèfon* :      Mòbil:     correu electrònic: 
Idioma:            Membres unitat familiar*:    
Fills menors de 18 anys
Nom: 
Data de naixement:       Sexe:   
Nom: 
Data de naixement:       Sexe:   

A efectes de l'establert en la vigent normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/99), el sol·licitant accepta de manera inequívoca que les dades facilitades a través del present formulari així com aquelles generades com a conseqüència de la utilització de la targeta de fidelitat, siguin incloses en un fitxer amb la finalitat de poder enviar-li ofertes de productes i promocions de nous productes relacionats amb l'ús i gaudi de la targeta, en particular productes de consum: alimentació, neteja, perfumería, juguetería, gasolina, restauració, segurs, seguretat, informàtica.
Se li informa que totes les dades requerides en el present formulari són necessàries per als processos d'alta i gestió de la targeta de fidelitat del client, i que el responsable del fitxer és SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION S. a., amb domicili en Carretera de Montmeló 108-120 08403 Granollers (Barcelona). En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a l'anterior adreça o trucant al telèfon gratuït 900402403 .
(*) Camps obligatoris 

         
© 2006 Sorli Discau | Avís Legal